Đá mài kim cương – Máy vát cạnh

Đá mài kính vát cạnh được thiết kế chuyên dụng để mài các loại vật liệu kính vát cạnh với bề mặt mài lớn, đáp ứng nhu cầu gia công số lượng lớn, đồng thời giải quyết vấn đề bụi thải và làm mát trong quá trình gia công.

Kiểu

Thông số (mm) Độ chi tiết

D

W X

H

Outsize Segment

150 9 12 12

22

50

80#

100#

120#

140#

180#

240#

6

Continue Segment

150

5

100

Inside Segment 150 8

10

Call Now Button