Đá mài kính kim cương – Máy song cạnh

  • Đá mài kính kim cương dùng cho máy mài cạnh đứng và máy song cạnh.
  • Loại: Diamond wheel with inside segment.

SIZE

HOLE GRIT SIZE

175*9*12(mm)

12

22

50

120# – 240#

150*9*12(mm)

Call Now Button