Đá mài kính kim cương (Máy song cạnh)

  • Đá mài kính kim cương dùng cho máy mài cạnh đứng và máy song cạnh.
  • Loại: Full Segment Wheel.

SIZE

HOLE GRIT SIZE

150(175)*15*12(mm)

12

22

50

80#, 100#, 120#, 140#

150*12*10(mm)

100# – 240#

150*10*10(mm)

Call Now Button