Đá mài kính kim cương (Máy song cạnh)

  • Đá mài kính kim cương dùng cho máy mài cạnh đứng và máy song cạnh.
  • Loại: Diamond wheel (Continue)

SIZE

HOLE GRIT SIZE

175*8*10(mm)

12

22

50

100# – 240#

100*8*10(mm)

150*8*10(mm)

80# – 240#

130*8*8(mm)

150*8*8(mm)

180# – 240#

Call Now Button