Đá mài kính kim cương – Răng ngoài (Máy song cạnh)

  • Đá mài kính kim cương dùng cho máy mài cạnh đứng và máy song cạnh.
  • Loại: Outside Segment Wheel

SIZE

HOLE GRIT SIZE

175*15*10(mm)

12

22

50

100# – 240#

150*15*10(mm)

150*12*10(mm)

Call Now Button