Đá mài kính nhựa thông (Máy song cạnh)

  • Đá mài kính nhựa thông dùng cho máy mài cạnh đứng và máy song cạnh.
  • Loại: Straight double resin wheel.
  • Màu: Đỏ/Xanh.

D

W X H

GRIT SIZE

150(175)

15

12

10

12 12

22

50

180# – 240#

130

100

Call Now Button