Đá mài kính nhựa thông – Máy song cạnh

  • Đá mài kính nhựa thông dùng cho máy mài cạnh đứng và máy song cạnh.
  • Loại: Heightened straight duoble resin wheel.
  • Màu: Đỏ/Xanh.

D

W X H GRIT SIZE

150 (175)

15

12

10

15 12

22

50

180# – 240#

130

 

Call Now Button