Máy Mài Kính Cạnh Đứng FZM9325

Máy Mài Kính Cạnh Đứng FZM9325 có cấu trúc ổn định. Các thông số xử lý có thể được điều chỉnh tự động. Chuỗi truyền rất thích hợp cho viền mép của đường thẳng với các cạnh kính phẳng khác nhau. Cạnh cần trục ở trước dịch chuyển rồi chiếu sáng một cách đồng bộ khi xử lý các độ dày khác nhau của kính.

Call Now Button