Máy mài kính song cạnh FSM1015B

Máy có thể mài với kích thước tối đa là 1500mm và tối thiểu là 80*80mm.
Khi máy hoạt động có thể xử lý tốt nhất với kính có độ dày 3-12mm.
Kích cỡ tổng thể của máy mài kính không quá lớn : 3060 (I) × 2860 (w) × 1750 (h)