Máy Mài Kính Song Cạnh FSM20C

Máy Mài Kính Song Cạnh FSM20C / 4,2 Glass Straight Line Double Edge (20 bánh xe) phù hợp để mài kính song cạnh.

Mài thô, mài mịn, đánh bóng có thể được thực hiện tại một thời gian.

Call Now Button