Máy Mài Kính Vát Cạnh FXM251D

Máy Mài Kính Vát Cạnh FXM251D bao gồm chuỗi truyền với cọc chất lượng cao, phù hợp cho vát mép và viền khác nhau kính phẳng và gương, Model P với hệ thống điều khiển PLC với giao diện màn hình cảm ứng LCD.
Trong khi mô hình D là bán tự động với độ dày do màn hình LED hiển thị cung cấp, chiều rộng góc cạnh và góc, tốc độ làm việc và hoàn thành một cách chính xác nhât.
Call Now Button